Darmowa dostawa i wymiana Darmowa dostawa i wymiana Szybka wysyłka Wysyłka nawet w 24h 30 dni na zwrot 30 - dniowe prawo zwrotu Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności 40 PLN za newsletter 40 PLN za newsletter

Karty

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ HEGO’S MILANO

 

I. Definicje

Niniejszy regulamin dotyczy  klientów indywidualnych oraz  kart wydanych od dnia 01.09.2016 roku.

 1. Wydawca –  JPG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 53 lok.U10.
 2. Sklep –położony na terytorium Polski sklep Wydawcy prowadzony pod nazwą Hego’s Milano oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych.
 3. Karta Podarunkowa Hego’s lub Karta – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepach Wydawcy. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.  
 4. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Hego’s
  w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.
 5. Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Hego’s
  i przedstawiająca ją do realizacji w Sklepie Wydawcy;
 6. Towary – asortyment nieprzeceniony oferowany do sprzedaży w Sklepach Wydawcy, za wyjątkiem Kart Podarunkowych Hego’s.


II. Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej.

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w swoich Sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe Hego’s nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności.
 2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Podarunkowa Hego’s:
 1. może być realizowana wyłącznie w sklepach stacjonarnych Hego’s Milano
  w całej Polsce,
 2. nie podlega wymianie na środki pieniężne,
 3. Hego’s ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy karta jest uszkodzona,
 4. Limitowana Karta Podarunkowa ważna jest na towary nieprzecenione, do dnia 24/12/2014 roku.
   

III. Płatność Kartą Podarunkową.

 1. Po okazaniu karty podarunkowej zakup towaru realizowany przez Nabywcę zostaje automatycznie zmniejszony o wartość bonu.
 2. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej  wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy. 
 3. Zrealizowana karta zostaje zabrana przez Sprzedawcę w sklepie, w którym została zrealizowana.
   

 IV. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej. 

 1. Wydawca Karty Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Hego’s, Nabywcy nie przysługują wobec JPG Sp. z o.o. żadne roszczenia.
   

 V. Inne

 1. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że:
  • karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Wydawcy,
  • karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne,
  • po określonym okresie upływa ważność Karty,
  • istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.hegos.eu oraz w Sklepach Wydawcy.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Hego’s nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT),  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi  będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej          www.hegos.eu.

 7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 

 

 

Bądź na bieżąco:

HEGO'S LOVE MOSCHINO ALBANO DESIGUAL BRACCIALINI CARMENS
MELISSA LIU JO HEGO'S LIVERPOOL EMU CROMIA RUBBER DUCK
ARMANI JEANS CALVIN KLEIN DR. MARTENS TOSCA BLU VANS NATIVE
HUNTER LEMON JELLY TOMS SOYA FISH CRIME LONDON MEL
RAS RUCO LINE KANNA GAUDI LELLI KELLY VERSACE JEANS
MOSCHINO DABLIU VIDORRETA CONVERSE STEFANIA BIRKENSTOCK
FLOGG HAVAIANAS CHIPIE SAVE MY BAG D.A.T.E. BALDOWSKI by HEGOS
UGG PINKO UMA PARKER FESSURA COCOROSE SUPERGA
NEW BALANCE IGI&CO L4K3 PANTONE MARUTI DIRK BIKKEMBERGS
NATURE STEVE MADDEN COLORS OF CALIFORNIA FRAU POKEMAOKE LILIMILL
PRETTY BALLERINAS POLLINI ZAXY JOANNA KRUCZEK & HEGO'S HANNIBAL LAGUNA by HEGO'S TIMBERLAND
PALLADIUM LE CAROSE MOU